Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul C.N.P. ,,ȘTEFAN VELOVAN” Craiova.

LISTA FINALĂ – CU SITUAȚII-PROBLEMĂ PROPUSE PENTRU PROBA DE INTERVIU A CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, LA NIVELUL JUDEȚULUI DOLJ

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe parcursul anului școlar 2021-2022.

Lista inițială cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe parcursul anului școlar 2021-2022.

Rezultatul in urma depunerii dosarelor candidatilor pentru sustinerea probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/rezervate din unitate.

Anunț organizare concurs ocupare ore chimie, sțiințe.

Anunț în vederea înscrierii la modulul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, an scolar 2021-2022.

Tabele nominale cu elevii claselor a V-a, an scolar 2021-2022.

Tabele nominale cu elevii claselor pregatitoare, an scolar 2021 – 2022

Tabele nominale cu elevii claselor a IX-a , an scolar 2021 – 2022

Precizari pentru prima zi de scoala

 Flux intrări-ieşiri 2021-2022

Cerere de înscriere în clasa a IX-a la C.N.P. ,,ȘTEFAN VELOVAN”, în urma repartizării computerizate, an școlar 2021-2022.

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A LA FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA: ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE pentru anul școlar 2021-2022.

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A LA FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA: EDUCATOR – PUERICULTOR pentru anul școlar 2021-2022.

LISTA INIȚIALĂ CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN” CRAIOVA

LISTA INIȚIALĂ CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE la COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN” CRAIOVA

În atenţia candidaţilor care au optat pentru admiterea în învăţământul liceal, profilul pedagogic, specializările învăţător-educatoare și educator-puericultor

Rezultatele inițiale la concursul pentru admiterea în clasa a V-a INTENSIV-ENGLEZĂ 02.07.2021

Declarație privind renunțarea la admiterea în învățământul liceal, profilul pedagogic. Declarația se poate trimite și online la adresa de email: admiterevelovan2021@gmail.com

Lista cererilor admise la grădinița C.N.P. ,,ȘTEFAN VELOVAN”, în anul școlar 2021-2022.

Repartizarea elevilor în clasa pregătitoare, anul școlar 2021-2022.

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA PROBELE DE APTIDUNI, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA: ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA PROBELE DE APTIDUNI, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFILUL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA: EDUCATOR-PUERICULTOR

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ

Documente necesare în vederea înscrierii la profilul pedagogic pentru anul școlar 2021-2022. Documentele vor fi trimise de către unitățile de învățământ gimnaziale pe adresa de email:admiterevelovan2021@gmail.com


https://vaccinare-covid.gov.ro/

Admitere 2021-2022

Graficul ședințelor, acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pentru anul școlar 2021-2022

Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Date de contact dedicate admiterii: admiterevelovan2021@gmail.com, telefon: 0351/412/004

Calendar si cerere privind desfășurarea și organizarea admiterii în clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne (limba engleză), clasa a V-a, anul școlar 2021-2022.

Criterii privind acordul directorului liceului pedagogic.

Documente necesare înscrierii copiilor în clasa pregătitoare – Anul școlar 2021-2022

Criterii de departajare specifice

Procedură operațională privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2021

01. Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul;

02. Circumscripția școlară și planul de școlarizare;

03. Informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică claselor pregătitoare;

04. Programul de completare a cererilor-tip de înscriere în înv. primar și de validare a fișelor generate de aplicația informatică.

Informații clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022.

Anunț burse.

Organizarea fluxului de intrări/ieşiri în /din unitatea şcolară.

Rezultat final concurs secretar sef

Rezultat proba interviu concurs secretar sef

Rezultat proba scrisa concurs secretar sef

Atestat aracip

Rezultat selectie dosare concurs ocupare post vacant secretar sef (S)

Rezultate final concurs post ingrijitor

Rezultate proba interviu concurs post ingrijitor

Rezultate proba practica concurs post ingrijitor

Anunț concurs ocupare pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de secretar șef (S).

Rezultate selecție dosare concurs ocupare post de îngrijitor.

Rezultatul final în urma susținerii probei scrise din cadrul examenului de promovare – Informatician

Rezultatul în urma susținerii probei scrise din cadrul examenului de promovare – Informatician

Anunț concurs pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,vacante, îngrijitor – 2 posturi

Anunț promovare informatician.

TelVerde consiliere Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj.

Colegiul Pedagogic din Craiova aniversează 150 de ani de existență

Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan” din Craiova – 150 de ani de istorie

Anunț în vederea înscrierii la modulul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori!

Cerere pentru bursă de mediu rural.

Bani de liceu.

Plan scoala.

Organizarea fluxului de intrari/iesiri în/din unitatea școlară

Anunț în vederea desfășurării activităților de luni 14.09.2020.

Descrierea modalității de organizare pentru anul școlar 2020-2021.

BURSE ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Procedura specifică privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în invățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

Lista candidaților declarați admiși la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021

Informații privind depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021

Lista candidaților declarați admiși în clasa a IX-a la filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea: învățător – educatoare pentru anul școlar 2020-2021.

 

Foarte important!

În atenția candidaților/ părinților/ susținătorilor legali în vederea admiterii computerizate în învățământul liceal de stat.

Anunț vizualizare lucrări Evaluare Națională 2020

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A!

Anunt + repartizare privind desfașurarea testului in vederea admiterii in clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne – Lb. engleza

Anunt + cerere contestatie Evaluare Nationala 2020

  1. Anunt, perioada de inscriere si calendarul de desfasurare a testului de competente lingvistice pentru adimiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu-LIMBA ENGLEZĂ-pentru anul școlar 2020-2021;

2. CERERI ȘI ANEXE;

3. TEMATICA, BIBLIOGRAFIE ȘI CRITERII DE DEPARTAJARE.

Tabel nominal cu candidatii declarati admisi la probele de aptitudini pentru filiera vocationala, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare, pentru anul scolar 2020-2021.

Tabel nominal cu candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini pentru filiera vocationala, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare, pentru anul scolar 2020-2021

Înscrieri în învățământul preșcolar pentru anul 2020-2021.

Informații înscriere;

Calendar inscriere;

CERERE TIP INSCRIERE INV. PREȘCOLAR

Reinscrieri in invatamantul prescolar pentru anul 2020-2021.

Informații reînscriere;

Cerere reînscriere;

Calendar reinscriere.

Pentru transmiterea fiselor de aptitudini, filiera vocationala, profil pedagogic, va punem la dispozitie urmatoarea adresa de e-mail:
profilpedagogic2020@gmail.com
Fisele trebuie semnate si stampilate!
ORDINUL NR. 4948/2019 DIN 27 AUGUST 2019 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Ordin nr. 4.317 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
CALENDARUL ADMITERII ÎN INVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 – ANEXA NR. 1 LA ORDINUL NR. 4948/2019
CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE – ANEXA NR.2 LA ORDINUL NR. 4948/2019)
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE-ANEXA NR. 3 LA ORDINUL NR. 4948/2019)
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOSȚINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ, PENTRU CANDIDAȚII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA RESPECTIVĂ, PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 ÎN LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE-ANEXA NR. 4 LA ORDINUL NR. 4948/2019)
DECLARAȚIE – ANEXA NR. 5 LA ORDINUL NR. 4948/2019
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – ANEXA NR. 6 LA ORDINUL NR. 4948/2019)
 
OMEC_4115_10.04.2020-1

Anexa-1-la-Ordinul-nr.-4115-din-10-aprilie-2020

Anexa-2-la-Ordinul-nr.-4115-din-10-aprilie-2020

 

Ordin nr. 4.248 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020
ORDIN-pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invamant in contextul intituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei
ORDIN-pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a imbolnăvirilor cu SARS-COV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
PROCEDURĂ-cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe
PROCEDURA OPERATIONALĂ-MĂSURILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS COV-2 ÎN UNITATE
Obligațiile elevilor în perioada activităților desfășurate în școală pentru pregătirea examenelor naționale.
ORDIN Nr.4244 pentru modificarea si completarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.277/2020
Notă de informare GDPR cu privire la continuarea procesului educational in mediul online.
Oferta școlii pentru anul școlar 2020-2021.

Înscrieri în învățământul preșcolar pentru anul 2020-2021.

Informații înscriere;

Calendar reinscriere;

CERERE TIP INSCRIERE INV. PREȘCOLAR

Reinscrieri in invatamantul prescolar pentru anul 2020-2021.

Informații reînscriere;

Cerere reînscriere;

Calendar reinscriere.

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România

Se cântă, chiar foarte bine, la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova
https://www.youtube.com/watch?v=IaSHxPwrIik

              Buna ziua, Noi suntem EduMatch, PRIMA platforma care a simtit nevoia sa dea o mana de ajutor elevilor de liceu nehotarati in alegerea facultatii. Tocmai de aceea, am creat un test interactiv, cu intrebari eficiente prin care tu si prietenii tai sa aflati EXACT care este cea mai potrivita facultate la care trebuie sa aplicati. La sfarsitul testului ti se va afisa un top al celor mai potrivite facultati din cele mai mari centre universitare din Romania: Bucuresti, Iasi , Cluj.   https://www.edumatch.ro/             DE CE SA ALEGI EDUMATCH!!

               Este PRIMUL si singurul test interactiv din Romania care te ajuta sa iti alegi facultatea cea mai potrivita pentru tine in functie de aptitudini, personalitate, dar si de stilul tau de invatare Il poti face la scoala, intr-o pauza pentru ca dureaza doar 10 minute Facultatile care iti apar la rezultate sunt din cele mai mari centre universitare din Romania: Bucuresti, Iasi si Cluj si sunt cat se poate de exacte Testul este bazat pe un algoritm complex care face ca rezultatul sa fie foarte precis Te ajuta sa iei cea mai buna decizie daca esti inca nehotarat in ceea ce priveste viitorul carierei tale.

Anunt inscriere modul maistri.

Festivitate deschidere.

Centrele de BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie.

Tabel nominal cu situatia locurilor libere din unitatea noastra pentru anul scolar 2018-2019.

IERARHIA COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,ȘTEFAN VELOVAN” a absolventilor claselor a VIII-a

REZULTATELE concursului interjudetean de Matematica ,,Stefan Velovan” Editia XIV, 12.05.2018

Subiectele concursului interjudetean de Matematica ,,Stefan Velovan” Editia XIV, 12.05.2018

In data 11.05.2018, la COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN VELOVAN” s-a desfasurat CERCUL PROFESORILOR DE INFORMATICA din județul Dolj. Tema cercului: Instrumente on-line de învățare”. Lucrarile prezentate in cadrul cercului pot fi vizualizate la adresa: materialul 1, materialul 2, materialul 3, materialul 4, materialul 5, materialul 6, materialul 7, materialul 8, materialul 9, materialul 10,materialul 11.

 Inscrieri grădiniță 2018-2019

Anunt clasa pregatitoare
Conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/cadrelor vacante in cadrul etapelor de transfer

Rezultat final muncitor calificat – bucatar
Rezultate concurs bucatar proba de interviu
Rezultate concurs bucatar proba practica
Rezultatele selectării dosarelor de inscriere depuse pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat – bucatar 1/1 normă, studii medii.
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” Craiova organizează un concurs de bucatar