Proiect Erasmus+ ,, SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV”

Descrierea proiectului aprobat în cadrul programului Erasmus+,
 Acțiunea Cheie 1
-Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare,
termenul limita 5/12 februarie 2019 
„SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV!”
Nr. proiect 2019-1-RO01-KA101-062657

Proiectul „Să înveți este distractiv!” s-a născut din dorința Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova de a furniza educație de calitate preșcolarilor și elevilor săi. Desfășurarea sa se întinde pe parcursul a 2 ani, de la 1 august 2019 până la 31 iulie 2021.

Demersul nostru propune stimularea motivației elevilor pentru educație și propria dezvoltare în contextul unui mediu de învățare care promovează starea de bine în școală și se bazează pe cooperare, explorare, integrare și valorizarea potențialului și experienței individuale și de grup, aceasta prin realizarea a 2 obiective pe parcursul a 2 ani:

-O1: formarea a 10 cadre didactice de la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal ca persoane resursă în transferabilitatea specificului alternativelor Waldorf și Montessori în învățământul de masă prin participarea la 2 cursuri europene,

-O2: diversificarea serviciilor educaționale ale școlii prin creșterea atractivității și adresabilității strategiilor didactice utilizate de cel puțin 40% din profesori in activitățile curriculare și extracurriculare la toate nivelurile de învățăâant. Beneficiarii direcți ai mobilităților sunt 10 cadre didactice cu experiență și posibilitate de multiplicare în școală și în afara a competențelor obținute în urma a două cursuri de formare, unul abordând metoda Montessori ca alternativă educațională și celălalt metoda Waldorf.

Activitățile ulterioare mobilităților vor determina creșterea nivelului stării de bine în școala noastră și a interesului elevilor pentru învățare autentică cu cel puțin 10% față de momentul de start al proiectului. 

Activitățile preconizate ale proiectului includ:

1.      Selectarea și pregătirea participanților la activitățile de formare

2.      Participarea la cele două stagii europene de formare, ianuarie-iunie 2020

3.      Activitățile de diseminare și valorizare:

-lecții și activități demonstrative susținute în școală de beneficiarii mobilităților,

-ateliere de formare pentru profesorii școlii în domeniul alternativelor educaționale Waldorf și Montessori,

-activități transdisciplinare în cadrul programului „Școala altfel”, în parteneriat cu părinții și diverși stakeholderi,

-elaborarea și derularea de cel puțin 4 curricule opționale, câte unul pentru fiecare nivel de învățământ, utilizând principii, metode și materiale didactice de inspirație Montessori și Waldorf,

-program de parenting pentru părinții preșcolarilor și elevilor de la ciclul primar din școala noastră,

-program de educație incluzivă derulat în colaborare cu CJRAE Dolj și adresat elevilor, părinților și partenerilor școlii,

-activități în parteneriat cu alte unități școlare naționale și internaționale, presupunând utilizarea specificului alternativelor în educația școlară curentă.

4.      Activități de evaluare și monitorizare: cercetări și chestionare de evaluare.

Rezultatul final al proiectului este un ghid pentru transferabilitatea principiilor și strategiilor specifice alternativelor educaționale Montessori și Waldorf în activitățile curente la clasă, care va fi disponibil pe secțiunea web dedicată proiectului și pe care vă invităm să-l consultați. Impactul preconizat include dezvoltarea competențelor profesorilor în strategii experiențiale pentru învățare autentică în context curricular, trans- și extracurricular, stimularea interesului elevilor pentru propria dezvoltare și formare personală și profesională și revitalizarea relațiilor de parteneriat cu școli din mediul local, național și european.

Un aspect semnificativ al impactului vizat este pregătirea de calitate a elevilor liceului, viitori educatori și învățători, care vor aplica la rândul lor principiile și metodele Montessori și Waldorf în școlile în care își vor desfășura activitatea.

   

    În cadrul proiectului Erasmus+ în domeniul educației școlare, „SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV!”, nr. proiect 2019-1-RO01-KA101-062657, 10 cadre didactice ale școlii au participat în perioada 2-9 iulie 2022 la cursul de formare „Progressive Approaches To Education: Montessori, Waldorf, Reggio Emilia”, desfășurat în Grecia, Salonic și furnizat de iTeach ITL Institute.

        Cursul a abordat aspecte ce țin de filosofia, pedagogia și practica celor trei alternative educaționale aplicate în procesul de predare-învățare-evaluare. Printre conținuturile prezentate și discutate pe parcursul evenimentului de formare se regăsesc:

Ziua 1+2

– introducere in educatia Montessori

– istoricul alternativei educationale Montessori

– filosofia de baza a abordarii montessoriene

– abordare traditionala vs abordare montessoriana

– avantajele teoriei constructiviste si ale invatarii prin descoperire

– invatarea experientiala

– rolul profesorului in alternativa Montessori

Ziua 3

-Semnificația libertății de acțiune și a mișcării în alternativa Montessori

-Activități, materiale specifice și mediul în Montessori

-Clase mixte în alternativă

-Modelul dezvoltării umane și stadii de dezvoltare

Ziua 4

-Introducere în abordarea bazată pe joc

-Principii Waldorf

-Omul ca întreg: de ce Waldorf este la fel de potrivit pentru copiii cu nevoi speciale, cât si pentru elevii obișnuiți?

-Organizarea mediilor educaționale pentru joc, cu exemple de activități

-Tehnici pentru dezvoltarea creativității elevilor

Ziua 5

-curricula Waldorf adaptată atât claselor obișnuite, cât și celor cu elevi cu nevoi speciale

-importanța implicării și colaborării școală-familie în procesul educațional

-de la idee la proiect: activități destinate dezvoltării limbajului, artelor și științelor

Ziua 6

-Reggio Emilia, caracteristici, principii si valori

-interacțiune și intercomunicare profesor-copii

-stiluri de predare și resurse didactice

-proiectare și activități specifice abordării Reggio Emilia

Ziua 7

-creativitate, muzică și arte, activități Reggio Emilia

-transferabilitatea principiilor Reggio Emilia în predarea de zi cu zi

-învățare experiențială

-curriculum sau fără curriculum, învățare auto-dirijată

-importanța contextului imterrelațional în dezvoltare

Ziua 8

-comparație Montessori-Waldorf-Reggio Emilia

-adaptarea celor trei alternative în procesul de predare-învățare-evaluare

-evaluarea și certificarea cursului

           Pe lângă partea formală a cursului, participanții au avut ocazia de a compara diverse sisteme de învățământ și culture, de a interacționa cu localnici și a vizita împrejurimile Salonicului, dezvoltându-și și exersându-și competențele de exprimare în limba engleză.

           

În urma participării la acest program de formare propunem următoarele activități de diseminare, în concordanță cu ceea ce ne-am propus în proiect și cu achizițiile de la curs:

A1. Informari in CA si catedre,                                                                            

A2. workshopuri pentru profesori din școală,

A3. 10 lectii demonstrative,

A4. Vizibilitate pe site-ul școlii,

A5. Școala altfel și alte activități extracurriculare,

A6. CDS și activități de ÎBP la toate nivelurile de învățământ,

A7. Program de parenting pentru părinții preșcolarilor și elevilor școlii,

A8. Program de incluziune “Diferiti, dar egali”,

A9. Parteneriate abordând învățarea progresivă,

A10. Proiect eTwinning,

A11. Parteneriat avizat cu scoli si colegii pedagogice in domeniul pedagogiilor alternative,

A12. Cercetare privind interesul pentru invatare al elevilor,

A13. Amenajare punct E+ în holul școlii, spații educaționale & vizibilitate,                                                                                                    

A14. Conferința  finală a proiectului,

A15. Ghid de transferabilitate a alternativelor educaționale în procesul instructiv-educativ și materiale promovare & vizibilitate.