Proiect Erasmus+ ,, SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV”

Descrierea proiectului aprobat în cadrul programului Erasmus+,
 Acțiunea Cheie 1
-Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare,
termenul limita 5/12 februarie 2019 
„SĂ ÎNVEȚI ESTE DISTRACTIV!”
Nr. proiect 2019-1-RO01-KA101-062657

Proiectul „Să înveți este distractiv!” s-a născut din dorința Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova de a furniza educație de calitate preșcolarilor și elevilor săi. Desfășurarea sa se întinde pe parcursul a 2 ani, de la 1 august 2019 până la 31 iulie 2021.

Demersul nostru propune stimularea motivației elevilor pentru educație și propria dezvoltare în contextul unui mediu de învățare care promovează starea de bine în școală și se bazează pe cooperare, explorare, integrare și valorizarea potențialului și experienței individuale și de grup, aceasta prin realizarea a 2 obiective pe parcursul a 2 ani:

-O1: formarea a 10 cadre didactice de la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal ca persoane resursă în transferabilitatea specificului alternativelor Waldorf și Montessori în învățământul de masă prin participarea la 2 cursuri europene,

-O2: diversificarea serviciilor educaționale ale școlii prin creșterea atractivității și adresabilității strategiilor didactice utilizate de cel puțin 40% din profesori in activitățile curriculare și extracurriculare la toate nivelurile de învățăâant. Beneficiarii direcți ai mobilităților sunt 10 cadre didactice cu experiență și posibilitate de multiplicare în școală și în afara a competențelor obținute în urma a două cursuri de formare, unul abordând metoda Montessori ca alternativă educațională și celălalt metoda Waldorf.

Activitățile ulterioare mobilităților vor determina creșterea nivelului stării de bine în școala noastră și a interesului elevilor pentru învățare autentică cu cel puțin 10% față de momentul de start al proiectului. 

Activitățile preconizate ale proiectului includ:

1.      Selectarea și pregătirea participanților la activitățile de formare

2.      Participarea la cele două stagii europene de formare, ianuarie-iunie 2020

3.      Activitățile de diseminare și valorizare:

-lecții și activități demonstrative susținute în școală de beneficiarii mobilităților,

-ateliere de formare pentru profesorii școlii în domeniul alternativelor educaționale Waldorf și Montessori,

-activități transdisciplinare în cadrul programului „Școala altfel”, în parteneriat cu părinții și diverși stakeholderi,

-elaborarea și derularea de cel puțin 4 curricule opționale, câte unul pentru fiecare nivel de învățământ, utilizând principii, metode și materiale didactice de inspirație Montessori și Waldorf,

-program de parenting pentru părinții preșcolarilor și elevilor de la ciclul primar din școala noastră,

-program de educație incluzivă derulat în colaborare cu CJRAE Dolj și adresat elevilor, părinților și partenerilor școlii,

-activități în parteneriat cu alte unități școlare naționale și internaționale, presupunând utilizarea specificului alternativelor în educația școlară curentă.

4.      Activități de evaluare și monitorizare: cercetări și chestionare de evaluare.

Rezultatul final al proiectului este un ghid pentru transferabilitatea principiilor și strategiilor specifice alternativelor educaționale Montessori și Waldorf în activitățile curente la clasă, care va fi disponibil pe secțiunea web dedicată proiectului și pe care vă invităm să-l consultați. Impactul preconizat include dezvoltarea competențelor profesorilor în strategii experiențiale pentru învățare autentică în context curricular, trans- și extracurricular, stimularea interesului elevilor pentru propria dezvoltare și formare personală și profesională și revitalizarea relațiilor de parteneriat cu școli din mediul local, național și european.

Un aspect semnificativ al impactului vizat este pregătirea de calitate a elevilor liceului, viitori educatori și învățători, care vor aplica la rândul lor principiile și metodele Montessori și Waldorf în școlile în care își vor desfășura activitatea.

Comută conținut

Comută conținut